Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w GOK Trzebieszów

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie zaprasza do udziału w Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju w Gminie Trzebieszów. W ramach Akademii odbędą się liczne warsztaty, wykłady i zajęcia skierowane do wszystkich mieszkańców gminy.  Zapisy na poszczególne wydarzenia właśnie się rozpoczęły.

MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA ROZWOJU (PROGRAM)
– warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy po 15 osób)  23 czerwca
– warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina dla 20-osobowej grupy) sierpień/wrzesień
– warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min dla 20-osobowej grupy)  sierpień/wrzesień
– warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy po 15 osób)  1-2 czerwca
– wykład dotyczący zdrowego żywienia (1 godzina dla 30-osobowej grupy) – maj
– warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny dla 15-osobowej grupy)  7, 14, 21, 28 czerwca
– warsztaty taneczne (4 x 2 godziny dla 20-osobowej grupy)  6, 13, 20, 27 września
– warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin dla 15-osobowej grupy)  10 czerwca

Akademia Rozwoju to cykl zajęć różnego charakteru, które realizowane będą przez kilka miesięcy. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie w ramach projektu odbywały się będą m. in. warsztaty garncarskie, aromaterapeutyczne, mydlarskie, taneczne  i językowe. Uczestnicy Akademii będą mieli okazję wziąć udział w kursie samoobrony,   a także w kursie udzielania pierwszej pomocy. Większość z zajęć będzie miała formę cykliczną i kilkugodzinną. – Organizacja Akademii możliwa jest dzięki dofinansowaniu, które w ubiegłym roku pozyskaliśmy z Lokalnej Grupy Działania RAZEM. Dzięki temu przy niewielkim zaangażowaniu środków własnych jesteśmy w stanie zorganizować pierwszą taką edycję Akademii i poszerzyć naszą ofertę eventową  mówi Bartłomiej Bryk, dyrektor GOK.

Ponadto wspólnie z uruchomionym w minionym roku Klubem Szachowym działającym przy GOK-u zorganizowane zostaną Otwarte Zawody w Szachy i Warcaby. Całość cyklu zakończy Uroczysta Gala Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju w Gminie Trzebieszów podczas której odbędzie się wręczenie dyplomów wszystkim jej uczestnikom. Grant ma na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego   oraz rozwoju miejsc spotkań. Program jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebieszów. Na zajęcia warsztatowe, które ograniczone są liczbowo pod względem ilości uczestników obowiązuje lista zapisów. O kolejności decyduje termin rejestracji uczestnika do konkretnych zajęć/warsztatów. Zapisywać można się telefonicznie pod numerem 25 796 83 03 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury    w Trzebieszowie.

Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD “RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.

Skip to content