Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Trzebieszów


Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W sytuacji uruchomienia akcji dystrybucji, tabletki jodku potasu będą wydawane w następujących punktach:

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie

Trzebieszów Drugi 31,
21-404 Trzebieszów Drugi

Zespół Szklolno-Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim

Trzebieszów Drugi 94,
21-404 Trzebieszów Drugi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowicy

Dębowica 70,
21-404 Trzebieszów Drugi

Szkoła Podstawowa w Szaniawach

Szaniawy-Matysy 4
21-404 Trzebieszów Drugi

Szkoła Podstawowa w Celinach

Celiny 86,
21-404 Trzebieszów Drugi

Szkoła Podstawowa w Jakuszach

Jakusze 56,
21-404 Trzebieszów Drugi

Szkoła Podstawowa w Mikłusach

Mikłusy 37,
21-404 Trzebieszów

Skip to content