Min. Zdrowia: Seniorzy 75+ mają prawo do bezpłatnych leków, przepisywanych ze względu na stan zdrowia

Osoby, które ukończyły 75. rok życia będą miały od czwartku  (1 września 2016 r) prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że lek będzie bezpłatny jedynie w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wystawi lekarz POZ.

Wprowadzając bezpłatne leki  dla najstarszych Polaków, minister zdrowia ma na względzie troskę o ich zdrowie. Komunikaty skierowane do pracowników POZ, farmaceutów i lekarzy specjalistów mają wyjaśnić im najważniejsze kwestie dotyczące zasad przepisywania tych leków. Ponieważ w mediach pojawiły się wybiórcze fragmenty tych komunikatów, wyjaśniamy, że jeden z nich przypomina o tym, że zmieniając pacjentowi dotychczas stosowane leki na inne, lekarz ma obowiązek kierować się aktualną wiedzą medyczną  a nie tylko tym, czy dany lek znajduje się na wykazie bezpłatnych leków.

Wyjaśniamy również, że  wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest ?wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym?. Nie może on być jedyną podstawą (a więc taką podstawą, za którą nie stoi wiedza medyczna) do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

 

Sprawdź, które leki są objęte programem
darmowych leków dla seniora


Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotyczący kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków

W komunikacie skierowanym do lekarzy specjalistów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75. roku życia.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki

Recepty na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, mogą wystawiać:

  • uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania ? mogą wystawić recepty dla siebie, małżonków, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (tzw. pro auctore i pro familiae).

Czy lekarze specjaliści mogą wystawiać recepty na bezpłatne leki

Lekarze specjaliści nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae).

Jeśli lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczoną literą S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie.

Ważne!

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do wybranych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat, nie może być podstawą do zmiany przez lekarza specjalistę zasad leczenia (prowadzonej farmakoterapii), jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej.

Akty prawne

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 43a ust. 1)

Pełna treść komunikatu ministra zdrowia znajduje się w plikach do pobrania.

Skip to content