Ministerstwo Cyfryzacji informuje

Jeśli niepokoją Cię informacje, że Twoje dane mogły być wykorzystane bez Twojej wiedzy, pamiętaj, że?

Każdy obywatel może bezpłatnie sprawdzić jakie dane na jego temat znajdują się w bazie PESEL oraz czy zwracały się o nie konkretne instytucje.


Taką informację możesz uzyskać na jeden z następujących sposobów:
Przesłać do Ministerstwa Cyfryzacji elektronicznie wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym wniosek.
Przesłać wypełniony i podpisany wniosek na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Ewidencji Państwowych, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem “SRP”
Co dalej?
Jeśli informacje uzyskane z bazy PESEL potwierdzą, że o Twoje dane wnioskował komornik, który nie prowadził wobec Ciebie żadnego postępowania, wówczas możesz zgłosić ten fakt do prokuratury, z prośbą o nadanie statusu pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie.
Jeśli nadal masz pytania?
Zadzwoń na specjalny numer telefonu: 22 245 59 05 w godz. 8-16.
Więcej informacji znajdziesz: http://bit.ly/2c2VHzj
oraz: http://bit.ly/2buJhVy

Dokumenty

Skip to content