NABÓR LGD: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje z zakresu:

Działanie 3.1.3. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? limit środków            713 725,82 złotych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? (Dz. U. 2017 poz. 772
z późn. zm) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze orz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Skip to content