Nabór wniosków w LGD RAZEM

Nabór wniosków w LGD RAZEM

04.11.2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej ? limit środków 1 120 000 złotych

b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? limit środków 1 995 000 złotych

c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? limit środków 1 343 500 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21 ? 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

Więcej szczegółów na stronie internetowej LGD RAZEM

Skip to content