Nie spalaj plastików

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

W trosce o czyste powietrze

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. Plastik nie do pieca  piec nie do plastiku przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. W tym sezonie zimowym kampania prowadzona jest dwuetapowo  w listopadzie 2020 i w styczniu 2021. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot,
w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Ostatni przykład mieliśmy kilka dni temu, kiedy to Polska ponownie stała się ?czerwoną wyspą? na mapie Europy pokazującej miasta, w których znacznie przekroczono poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy i lekarze zgadzają się, że zanieczyszczone powietrze zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi jako PM2,5 i PM10) są ważną przyczyną przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza[1]. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk
i kotłowni[2], będące wynikiem spalania złej jakości opału czy niestety spalania odpadów.

Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska, dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji tej kampanii zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach odpadów, w tym odpadów plastikowych. Na stronie internetowej Fundacji dostępne są do bezpłatnego pobrania materiały graficzne i tekstowe, które każdy może wykorzystać do promowania wiedzy i edukowania na ten temat. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Przydane linki:

Informacje dodatkowe

Materiały promocyjne do pobrania

[1] Świeżo opublikowane badania ( Lancet Planet Health, publikacja  online January 19, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2542-5196(20)30272-2) wskazują, ze ok. 400 000 zgonów w państwach UE w roku 2016 zostało spowodowane narażeniem na pyły PM2,5 przekraczającym limity wyznaczone przez WHO). Polskie miasta niestety przewodzą w tych statystykach.

[2] raport GUS ?Ochrona Środowiska 2019?( https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html )

Skip to content