Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ? przywrócenie bezpośredniej obsługi beneficjentów od dnia 1 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie informuje, iż na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.), przywraca się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnych porad obywatelskich na terenie Powiatu Łukowskiego.

Ponadto, w związku z nowelizacją art. 4 ust. 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo objął także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  ? niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno wykonawcom jak i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, należy zastosować się do obowiązujących na terenie kraju wymogów sanitarnych, przede wszystkim do używania maseczek, rękawiczek, zachowania odpowiedniej odległości oraz dezynfekcji rąk.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna – WEJDŹ

Skip to content