Nieważny dowód. Apel o wymianę nieważnych dowodów osobistych

?Zwracamy się z apelem do osób, którym kończy się ważność dowodu osobistego, aby złożyły wniosek o wydanie nowego dokumentu. Bardzo proszę tego nie lekceważyć. Dowód jest niezbędny do załatwienia spraw w urzędach czy bankach. Jest także potrzebny podczas podróży?.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie. Możliwe jest też złożenie wniosku o wydanie lub wymianę dowodu osobistego w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl lub platformy epuap.gov.pl.

Skip to content