Nowe środki do pozyskania z LGD

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW NA 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

  1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? limit środków 1 304 985 złotych
  2. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego
    i kulturowego ? limit środków 102 000 złotych
  3. 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) ? limit środków 133 000 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Skip to content