Nowi sołtysi w Gminie Trzebieszów

W poniedziałek, 28 czerwca  odbyły się zebrania sołeckie sołectwa Popławy-Rogale, Trzebieszów Pierwszy oraz Gołowierzchy celem wyboru nowych sołtysów.

Zebranie Sołeckie sołectwa Trzebieszów Pierwszy wybrało na nowego Sołtysa Pana Jarosława Suleja

Zebranie sołeckie sołectwa Popławy-Rogale wybrało jednogłośnie na sołtysa Panią Wiolettę Zdańkowską.
 
Gratulujemy wyboru nowym sołtysom.

Podczas zebrania sołeckiego w Gołowierzchach mieszkańcom nie udało się wybrać sołtysa.
Skip to content