Nowy sprzet ratowniczy dla gminnych jednostek OSP

9 października br.   Wójt gminy Trzebieszów  przekazał  gminnym drużynom OSP sprzęt ratowniczy pochodzący z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów.

Sprzęt otrzymały wszystkie 12 jednostek z terenu Gminy Trzebieszów to  2 defibrylatory dla jednostek KSRG, 3 torby ratownicze, 7 toreb ratowniczych, 7 noszy typu deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kompletem pasów, 12 noży do pasów bezpieczeństwa, 7 zbijaków do szyb hartowanych. 

OSP Gminy Trzebieszów są coraz lepiej wyposażone a to jest ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

FOTOGALERIA

Ochotnicze Straże Pożarne to także podstawa aktywności społeczno-kulturalnej w poszczególnych miejscowościach i często jedyna organizacja aktywnie działająca w danej miejscowości.

We współpracy z Gminą  OSP w Trzebieszowie, Zembrach i Wylanach otrzymały wsparcie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na remonty strażnic. Wartość wsparcia to łącznie 68 000 zł.

Skip to content