Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Trzebieszów cz 2 Akademia

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Trzebieszów odbyły się 1 marca 2023 roku w Trzebieszowie na cmentarzu przy grobach: ostatniego Żołnierza Wyklętego ppor. Antoniego Dołęgi i żołnierzy Armii Krajowej, a następnie w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim i były wyrazem hołdu i pamięci dla polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego za świadectwo męstwa, niezłomną postawę i  walkę aż po ofiarę życia w obronie wartości jaką była niepodległość Polski. Wielu z nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze innych  po niesprawiedliwych procesach, skazano na śmierć i zapomnienie w bezimiennych grobach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował proboszcz parafii Trzebieszów Ks. Kan. Józef Sobotka na cmentarzu parafialnym w intencji tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę. W nabożeństwie wzięły udział poczty sztandarowe pod komendą druha Jarosława Modrzewskiego i reprezentowały: ŚZŻAK koło Trzebieszów i koło Łuków, Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebieszów, a także szkoły gminy Trzebieszów. Następnie przy grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz ostatniego Żołnierza Wyklętego ppor. Antoniego Dołęgi złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Kolejnym punktem obchodów była -w opinii uczestników- pełna wzruszeń akademia, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim pod hasłem: ?? BO WOLNOŚĆ TO JEST TYLE ILE NAS ZA NIĄ POLEGŁO I WOLNOŚĆ TO JEST TYLE ILE NAS DZIŚ ŻYJE I PAMIĘTA?. Przedstawienie oparte na dramatycznych losach pułkownika Łukasza Cieplińskiego, dowódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?, aresztowanego, torturowanego i rozstrzelanego 1 marca 1951r w mokotowskim więzieniu poruszało i skłaniało do refleksji.  Podobnie jak wielu z żołnierzy niezłomnych, por Ł. Ciepliński dla wolnej Polski złożył ofiarę największą, ofiarę życia. Uczniowie poznając jego postać odkryli jak niezwykłym był człowiekiem, kochającym  Boga, rodzinę i równie mocno ojczyznę. Świadectwem tej miłości i niezwykłego męstwa były grypsy pisane do żony i synka Andrzejka z więzienia. Stały się one główną inspiracją i myślą przewodnią zaprezentowanej inscenizacji losów WYKLĘTYCH.  Uczniowie  z zaangażowaniem wcielili się w aktorów i z pełnym oddaniem przedstawili losy bohaterów. Atmosferę dopełniała nastrojowa pieśń żołnierska wyśpiewana przez członków chóru szkolnego pod kierunkiem p. Filomeny Szczęsnej i p. Bożeny Nestoruk  przy współpracy p. Wiolety Sekuły.

Podsumowując wydarzenie głos zabrali: dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim  Jarosław Makosz, zastępca Wójta Gminy Trzebieszów  Sławomir Smolak oraz posłowie na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Sławomir Skwarek i senator RP II kadencji, lokalny działacz społeczny Tadeusz Brzozowski.

Organizatorzy uroczystości:

  1. WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW MIROSŁAW SZEKALIS
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA W. JAGIEŁŁY W TRZEBIESZOWIE DRUGIM
  3. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ KOŁO TRZEBIESZÓW
  4. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZEBIESZOWIE
  5. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TRZEBIESZOWIE

https://www.youtube.com/watch?v=fxh_ERL6O1s

https://www.facebook.com/hashtag/narodowydzie%C5%84pami%C4%99ci%C5%BCo%C5%82nierzywykl%C4%99tych

https://www.facebook.com/trzebieszow/videos/1070999903681027


więcej zdjęć: https://sptrzebieszow.edupage.org/news/

 

Skip to content