OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Trzebieszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW

15

KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ

 

 

Liście kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Trzebieszów, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBIESZÓW 2000

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

/-/

Elżbieta Ługowska

Skip to content