Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów w sprawie podziału Gminy Trzebieszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIV/88/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzebieszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej  w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Skip to content