Ocalić wspomnienia: Piotr Ostojski z Popław. Posłuchaj wspomnień. m.in. MITROPA

Piotr Ostojski

Opis nagrania: Życie codzienne w Popławach koło Trzebieszowa (lata 20.-30.), okupacja niemiecka w okolicach Łukowa, działalność konspiracyjna w NSZ i AK w latach 1942-1945(obóz szkoleniowy w Jatach), okupacja sowiecka w okolicach Łukowa (po 07.1944), działalność w WiN-AK (bitwa pod Kiełbaskami), represje stalinowskie: I aresztowanie i śledztwo w Łukowie i Siedlcach (10-12.1946), II aresztowanie i śledztwo (12.1947-02.1948), pobyt w więzieniu w Lublinie, Goleniowie i Jelczu (do 08.1953): więzienna szkoła stolarska w Goleniowie, praca w warsztatach stolarskich w Goleniowie i Jelczu.


Urodził się 29 czerwca 1924 w Popławach koło Trzebieszowa (Podlasie), gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Do wybuchu II wojny światowej uczęszczał do szkoły powszechnej w Popławach i Trzebieszowie oraz pomagał rodzicom w gospodarstwie.

W czasie okupacji niemieckiej uciekł przed poborem do szkoły junaków i w maju 1942 zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach NZS. Od zimy 1943 do wiosny 1944 przebywał w konspiracyjnym obozie szkoleniowym “Jata” w okolicach Łukowa. W 1944 roku już jako żołnierz AK brał udział w akcji “Burza” na terenie powiatu łukowskiego. Latem 1944 po wkroczeniu Sowietów nie poddał się poborowi do 5 Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego. Jako nieujawniony żołnierz AK-WiN, 3 października 1946 a następnie 5 października 1946, brał udział w akcji “Mitropa” – bitwie z oddziałami NKWD, UB, KBW i MO pod Kiełbaskami. Schwytany w obławie został aresztowany i osadzony w więzieniu w Siedlcach, a następnie w Łukowie, gdzie był poddawany ciężkiemu śledztwu. Z braku dowodów został wypuszczony na wolność.
W grudniu 1947 Piotr Ostojski został ponownie aresztowany i oskarżony o posiadanie broni. Po trzymiesięcznym śledztwie, na pokazowym procesie na rynku w Łukowie, otrzymał wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Karę więzienia odsiadywał wpierw na Zamku w Lublinie, a następnie w więzieniu w Goleniowie i Jelczu. Podczas odbywania kary ukończył więzienną szkołę stolarską w Goleniowie. Pracował w przywięziennym zakładzie stolarskim w Goleniowie i dawnych Zakładach Zbrojeniowych Kruppa w Jelczu.
Po sześciu latach więzienia w sierpniu 1953 wyszedł na wolność. Po powrocie do domu rodzinnego w Popławach miał problemy ze znalezieniem stałej pracy. W 1955 roku podjął decyzję o sprzedaży rodzinnego gospodarstwa i wyjeździe do Kleszczewa koło Poznania.
Od lat 70. należał do ZBoWiD-u. Na początku lat 90. Zaangażował się w działalność Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Okręg Wielkopolski. Mieszka w Kostrzynie koło Poznania.

? Przejdź do nagrań

 

 

Skip to content