Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebieszów w czołówce Powiatu Łukowskiego

Celem zawodowej i ochotniczej straży pożarnej jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

W dniu 21 września  Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, OSP z Gminy Trzebieszów, Policji i służb medycznych   brały udział w ćwiczeniach pożarowych na terenie Zakładu Produkcyjnego J.J Kłopotek oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieszowie.

Celem tych ćwiczeń była przede wszystkim koordynacja wielu jednostek straży pożarnych na wypadek zaistnienia pożarów zagrażających mieniu i życiu ludzkiemu.

FOTOGALERIA

Ważnym elementem było zgranie wielu jednostek aby dostarczyć wodę do akcji z lokalnego z ogólnie dostępnego wodociągu i pobliskiego stawu.  Akcja pokazała, integrację zespołów strażackich, gdzie każdy odpowiadał za swój odcinek, co w sumie ma przyczynić się do szybkiego i sprawnego ugaszenia pożaru i zabezpieczenia życia i mienia.

W zakładzie pieczarkarskim Pana Jerzego i Janusza Kłopotków ćwiczenie dotyczyło akcji wybuchu pożaru w kotłowni zakładu  oraz ochrony życia ludzkiego w związku z zadymieniem pomieszczeń w zakładzie.

W dalszym etapie akcja przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie gdzie przećwiczono podobne elementy wspólnych działań tj zabezpieczenie mienia i życia ludzi.

W ćwiczeniach wzięło  udział 12 jednostek straży pożarnej w tym 10 z terenu Gminy Trzebieszów.  Strażacy ćwiczyli wraz z  zespołami PSP w Łukowie, Policji i Pogotowia Ratunkowego gaszenie pożarów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom tam przebywającym.

FOTOGALERIA

W podsumowaniu mł. bryg. Paweł Wysokiński  PSP w Łukowie pochwalił strażaków z naszej Gminy, którzy jako jedni z nielicznych w powiecie przechodzą od wielu lat pełny cykl szkolenia poprzez szkolenia w PSP Łuków  i ćwiczenia praktyczne. W powiecie Łukowskim niewiele  jest gmin, które kładą tak duży nacisk na bezpieczeństwo mieszkańców i mienia.

Całe ćwiczenie zostanie szczegółowo omówione, aby wskazać wszelkie działania , które mogą być skorygowane.

W podsumowaniu akcji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. mgr inż. Tomasz Majewski podziękował wszystkim strażakom za udział i sprawne przeprowadzenie ćwiczeń. Jednostki OSP w Gminie Trzebieszów są dobrze wyposażone i wyszkolone.  Jednostki zgrały się pod kątem zaopatrzenia wody do akcji, zaś sprzęt OSP jest zadbany i dobrze konserwowany.  Podziękowanie dla wszystkich strażaków z Gminy Trzebieszów Komendant PSP złożył na ręce Wójta Gminy Trzebieszów życząc wszystkim jak najmniej wyjazdów i jak najwięcej ćwiczeń.

Połączenie dostępnych źródeł  wody do gaszenia pożaru: staw i wodociągi:

AKCJA przy SZKOLE PODSTAWOWEJ w TRZEBIESZOWIE

Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis podziękował wszystkim uczestnikom za udział w ćwiczeniach, bo każde takie ćwiczenie zwiększa efektywność działań służy ochronie życia i mienia mieszkańców Gminy Trzebieszów. Szczególne podziękowania Wójt złożył na ręce Panów Jerzego i Janusza Kłopotków, za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń na terenie ich zakładu produkcyjnego.

Dzięki uprzejmości Pana Jerzego i Janusza Kłopotków uczestnicy ćwiczeń, mogli podejrzeć proces produkcyjny pieczarek.

FOTOGALERIA

W końcu WIEM CO JEM 🙂

Życzymy naszym strażakom jak najmniej wyjazdów jak najwięcej ćwiczeń.

Skip to content