Od sierpnia w Nurzynie otwarto plac zabaw i wypożyczalnia wędek przy oczku wodnym.

Nurzyna wrzesień 2018.

Od sierpnia w Nurzynie otwarto plac zabaw i wypożyczalnia wędek przy oczku wodnym.

OSP Nurzyna realizuje projekt finansowany przez LGD Razem. Celem tego projektu było powstanie placu zabaw dla dzieci – miejsca integracji mieszkańców i stworzenie nowej usługi dla mieszkańców tj. wypożyczalni wędek. To już jest.
Zapraszamy do Nurzyny.

Budowa placu zabaw i wypożyczalnia wędek realizowana w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji na obszarze LGD “RAZEM” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nurzyna 20 września 2018 r.

Skip to content