ODPADY 2022 – POBIERZ DEKLARACJĘ

 
1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
2. ZAŁĄCZNIK DEK 1 – Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości
 
Skip to content