ODPADY: INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,  iż odbiór odpadów, będzie prowadzony w innych terminach niż dla nieruchomości zamieszkałych.

Jak otrzymamy informację o dokładnych terminach odbioru  odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., to niezwłocznie poinformujemy wszystkich zainteresowanych w odrębnym komunikacie.

Skip to content