OFERTA ZESPOŁU PLACÓWEK W ŁUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rodzicu!
Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
Szukasz informacji i pomocy?
U Twojego dziecka stwierdzono autyzm?
SKONTAKTUJ  SIĘ  Z NAMI  tel. 25 798 2772

Jesteśmy najnowocześniejszą w regionie, specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem.

Kształcimy i obejmujemy terapią dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia 25 lat.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład Zespołu Placówek w Łukowie wchodzą:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Łukowie,
  2. Ośrodek Rewalidacyjno ? Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Łukowie,
  3. Internat.

Z każdym dzieckiem pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno ? terapeutyczny.

Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy w Łukowie

jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

W skład SOSW wchodzą:

Głównym celem Ośrodka jest wychowanie ucznia samodzielnego, aktywnego, potrafiącego pełnić rożne role społeczne. Gotowego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku
i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ośrodek Rewalidacyjno ? Wychowawczy w Łukowie

Ośrodek tworzą grupy rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi i autyzmem.

Internat szkolny

zapewnia opiekę 7 dni w tygodniu, jest bezpłatny i oferuje stołówkę szkolną, świetlicę internacką, pokoje dla uczniów, boisko, możliwość korzystania z zajęć na pływalni
oraz innych ciekawych zajęć prowadzonych na terenie placówki. Każdy uczeń korzystający
z internatu ma zapewnioną całodobową opiekę.

Walory naszej szkoły

W naszej placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne:

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:

Zachęcamy Państwa również do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Dniu Rodziny, który odbędzie się 1 czerwca 2016 roku. Będzie to doskonała okazja do poznania naszej szkoły, indywidualnych rozmów z nauczycielami oraz specjalistami.

Poznacie Państwo również naszą wspaniałą młodzież, być może przyszłych kolegów
i przyjaciół Waszych dzieci.
Zapraszamy serdecznie.

Zespół Placówek w Łukowie,  21 ? 400 Łuków,  ul. Międzyrzecka 70,    
tel./fax 25 798 27 72,
  www.zsslukow.pl,        
e – mail: [email protected]

Skip to content