Oficjalne wyniki do Rady Gminy Trzebieszów

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  do Rady Gminy Trzebieszów sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Trzebieszowie.


 1. Dla wyboru Rady Gminy Trzebieszów utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1
 2. Komisja stwierdziła,                                            co                                            następuje: Wyborów nie przeprowadzono w ?.. okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr ….., nr ….., nr ….., nr ??. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym ?.. mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch).

B.Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.

1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania*

 

5

4

9

0

1a

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

*

5

4

9

0

1b

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

0

 

2

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)

 

*

 

3

 

6

 

2

 

3

2a

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

*

3

6

2

3

2b

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

0

 

3

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania)

 

*

 

*

 

*

 

*

 

2

4

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

*

*

*

*

0

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym

*

*

*

*

0

5a

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

*

*

*

*

0

5b

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

*

*

*

*

0

5c

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania

*

*

*

*

0

5d

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania

*

*

*

*

0

5e

Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny

*

*

*

*

0

6

Liczba kart wyjętych z urny

*

3

6

2

3

6a

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym

*

*

*

*

0

7

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania)

*

*

*

*

0

8

Liczba kart ważnych

*

3

6

2

3

9

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

*

*

*

7

3

9a

w tym z powodu postawienia znaku ?X? obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list

*

*

*

3

2

9b

w tym z powodu niepostawienia znaku ?X? obok nazwiska żadnego kandydata

*

*

*

4

1

9c

w tym z powodu postawienia znaku ?X? wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata (art. 436 § 1 Kodeksu wyborczego)

*

*

*

*

0

10

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych

*

3

5

5

0

 

 1. Komisja na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych i ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

 1. W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:
 

MOŚCICKA Anna

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

 


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

 Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

4

1

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

KRASUSKI Tadeusz

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

 

*

 

*

 

6

 

9

2

ŚLEDŹ Marcin

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

0

3

KUROWSKA Małgorzata Anna

zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

1

 

2

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

ŚLEDŹ Marcin,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

0

 


Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.

 Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

2

0

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

IZDEBSKI Jan Leon

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

 

*

 

*

 

2

 

5

2

ZDANOWSKI Wiesław

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

2

 

2

3

MATEJEK Marek

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

7

 

3

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 ZDANOWSKI Wiesław

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

2

 

2


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

1

9

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

GŁUCHOWSKI Franciszek

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

*

 

8

 

6

2

ROLA Franciszek

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, Lista nr 14

 

*

 

*

 

9

 

8

3

GŁUCHOWSKA Emilia

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

*

 

3

 

5

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

ROLA Franciszek

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, Lista nr 14

 

*

 

*

 

9

 

8


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.

 Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

4

1

 

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

DZIEWULSKI Sławomir

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

*

 

7

 

2

2

GROCHOWSKI Grzegorz

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, Lista nr 14

 

*

 

1

 

0

 

8

3

CELIŃSKI Sławomir Jarosław

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

*

 

6

 

1

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 GROCHOWSKI Grzegorz

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, Lista nr 14

 

*

 

1

 

0

 

8

 


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

3

5

4

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

CELIŃSKI-MYSŁAW Kazimierz Józef

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

 

*

 

*

 

5

 

1

2

CELIŃSKI-SPODAR Mariusz

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

1

3

GOŁAWSKI Łukasz

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

*

 

4

 

6

4

BORKOWSKA Danuta

zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

9

 

6

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

CELIŃSKI-SPODAR Mariusz

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

1

 


Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

1

3

0

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

KRASUSKI Zygmunt

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

*

 

6

 

1

2

OKNIŃSKI Marek

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

*

 

4

 

7

3

MOŚCICKA Henryka

zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

2

 

2

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 KRASUSKI Zygmunt

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

*

 

6

 

1

 


Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

6

1

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

SULEJ Wiesław Szczepan

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

2

 

7

2

GROCHOWSKI Leszek

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

1

 

3

 

4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 GROCHOWSKI Leszek

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

1

 

3

 

4

 Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.

 Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

5

7

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

MĄCZYŃSKI Piotr

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

*

 

9

 

9

2

MOŚCICKI Jan Waldemar

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

1

 

5

 

8

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

MOŚCICKI Jan Waldemar

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

1

 

5

 

8


 

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

1

9

4

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

KRASUSKI Paweł

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

2

 

0

2

ŁONIEWSKI Grzegorz

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

7

 

4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 KRASUSKI Paweł

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

2

 

0

 


Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

6

7

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

KOWALCZYK Piotr

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

7

 

1

2

KRASUSKI Adam Kazimierz

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

*

 

3

 

5

3

LASOCKI Marek

zgłoszony przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

6

 

1

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 KOWALCZYK Piotr

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

7

 

1

 


Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

3

2

3

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

IZDEBSKI Marek

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

 

*

 

1

 

6

 

3

2

SULEJ Jarosław

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

0

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 

IZDEBSKI Marek

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, Lista nr 2

 

*

 

1

 

6

 

3

 


Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

2

0

8

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

NURZYŃSKI Andrzej

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

5

 

0

2

KUROWSKA Barbara

zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ, Lista nr 16

 

*

 

*

 

5

 

8

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

NURZYŃSKI Andrzej

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

5

 

0

 


 

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

3

0

9

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

JEZIERSKI Janusz

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

8

2

BURDOŃ Marcin

zgłoszony przez KWW NASZA GMINA TRZEBIESZÓW, Lista nr 14

 

*

 

*

 

*

 

7

3

SOBICZEWSKI Karol Zbigniew

zgłoszony przez KWW TRZEBIESZÓW 2000, Lista nr 17

 

*

 

1

 

3

 

4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

 JEZIERSKI Janusz

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

8


Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1

Liczba głosów ważnych

*

3

2

6

 1. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1

WIERZEJSKI Paweł Artur

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

 

*

 

1

 

6

 

2

2

KUROWSKI Adam Grzegorz

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

1

 

6

 

4

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany:

KUROWSKI Adam Grzegorz

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, Lista nr 15

 

*

 

1

 

6

 

4

V.*) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać ?brak zarzutów? lub ?brak mężów zaufania?: brak mężów zaufania

VI.*) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać ?brak zarzutów?: brak zarzutów

VII.*) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać ?brak uwag?: brak uwag

 


ŹRÓDŁO: Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebieszowie

+

PKW: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/061109#results_elect_council

Skip to content