Wyniki wyboru na Wójta Gminy Trzebieszów

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Trzebieszowie.

  1. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 7 obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

*

*

*

5

9

2

5

1a

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

*

*

*

5

9

2

5

1b

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Suma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt 1.

 

 

2

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

(liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie)

 

*

 

*

 

*

 

3

 

8

 

7

 

7

2a

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

*

*

*

3

8

7

7

2b

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt 2.

 

 

3

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania

wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania)

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

3

4

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

*

*

*

*

*

*

0

5

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym

*

*

*

*

*

*

0

5a

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

*

*

*

*

*

*

0

5b

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

*

*

*

*

*

*

0

5c

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

5d

Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania

*

*

*

*

*

*

0

5e

Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Liczba z pkt 5 nie może być większa od liczby z pkt 4. Suma liczb z pkt 5a ? 5e nie może być mniejsza od liczby z pkt 5.

 

6

Liczba kart wyjętych z urny

*

*

*

3

8

7

9

6a

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Liczba z pkt 6 pomniejszona o liczbę z pkt 6a powinna być równa liczbie z pkt 2. Dodatkowo liczba z pkt 6a nie powinna być większa od liczby z pkt 5e.

 
   

 

7

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania)

*

*

*

*

*

*

1

 

 

8

Liczba kart ważnych

*

*

*

3

8

7

8

 

Uwaga! Suma liczb z pkt 7 i 8 musi być równa liczbie z pkt 6.

 

9

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

*

*

*

*

*

5

9

9a

w tym z powodu postawienia znaku ?X? obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

*

*

*

*

*

1

7

9b

w tym z powodu niepostawienia znaku ?X? obok nazwiska żadnego kandydata

*

*

*

*

*

4

2

9c

w tym z powodu postawienia znaku ?X? wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata

*

*

*

*

*

*

0

Uwaga! Suma liczb z pkt 9a ? 9c musi być równa liczbie z pkt 9.

 

10

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

(z kart ważnych)

*

*

*

3

8

1

9

Uwaga! Suma liczb z pkt 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt 8.

 

  1. Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię – imiona

Zgłoszony przez

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Liczba głosów ważnych

1)

BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk

KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA

 

*

 

*

 

*

 

*

 

9

 

3

 

0

2)

KUROWSKA Małgorzata Anna

KWW MAŁGORZATY KUROWSKIEJ

 

*

 

*

 

*

 

*

 

8

 

7

 

2

3)

SZEKALIS Mirosław Józef

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

*

 

*

 

*

 

2

 

0

 

1

 

7

Razem

*

*

*

3

8

1

9

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka ?Razem?) i głosów nieważnych (pkt 9) musi być równa liczbie z pkt 8, czyli liczbie kart ważnych.

  1. Komisja stwierdziła, że:
  2. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 1910.
  3. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na wójta został wybrany:

 

Nazwisko i imię – imiona

Zgłoszony przez

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

SZEKALIS Mirosław Józef

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


ŹRODŁO:

Protokół Gminnej Komisji wyborczej w Trzebieszowie

oraz

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/061109#results_vote_elect_mayor_round_1

Skip to content