OGŁOSZENIE

Dnia 14 lipca 2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w remizie strażackiej w Karwowie odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Karwów w sprawie wyboru Sołtysa.
Proszę o punktualne przybycie.

Aby zebranie było ważne wymagana jest obecność co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyło mniej niż 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono w drugim terminie, tj. za 15 minut.
Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z tego względu zebranie jest ważne.

Skip to content