OGŁOSZENIE DLA WŁAŚCICIELI I KLIENTÓW BARÓW I RESTAURACJI

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, związaną z koronawirusem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że duże skupiska ludzi sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów, przenoszonych drogą kropelkową.

W związku z powyższym w obiektach żywienia zbiorowego zaleca się:

– zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przez konsumentów, poprzez udostępnienie płynów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu (min. 60%),

– sztućce, naczynia stołowe oraz inne naczynia, z których konsumenci korzystają, powinny być udostępniane klientom wraz z podaniem posiłku,

– powierzchnie typu lady, stoły, klamki, poręcze, włączniki, blaty robocze i inne powierzchnie dotykowe powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,

– personel kuchenny/kelnerzy powinni zachować reżim sanitarny i podstawowe zasady higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem lub detergentem,

– wszystkie miejsca, z których często korzystają konsumenci powinny być starannie dezynfekowane.

Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Skip to content