OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

SZACOWANIE STRAT W WYNIKU SUSZY

Informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Trzebieszów wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.
Ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę upływa w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 15.30.
Wnioski można pobrać poniżej albo ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html lub w Urzędzie Gminy Trzebieszów pokój nr 13.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, pokój nr 13.
UWAGA !!!
W tabeli oświadczenia o uprawach wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Wójt Gminy Trzebieszów

/-/ Mirosław Szekalis

Dokumenty, które należy złożyć:
1. Oświadczenie straty w uprawach.
2. Oświadczenie zwierzęta – wypełnić tylko w przypadku posiadania zwierząt.
3. Oświadczenie straty w sadach – wypełnić tylko w przypadku strat inwestycyjnych w sadach.
4. Zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
5. Wniosek o dopłaty bezpośrednie ARiMR za 2019 r.

Skip to content