Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych do 4 grudnia

Wójt Gminy Trzebieszów informuje:
W związku z wprowadzeniem przez rząd do 4 grudnia br.
ograniczeń pracy Urzędu Gminy prosimy przed załatwieniem sprawy o kontakt telefoniczny:

+48 25 796 03 55 lub +48 798 998 485

Sprawy są załatwiane na bieżąco !!!

Dotyczy to także: GZOSiP, GOPS Trzebieszów i GOK w Trzebieszowie

Podstawa prawna:

art. 24a   rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 3?8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

Skip to content