Ograniczenia w używaniu wyrobów pirotechnicznych

Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

 

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/2020-rozporzadzenia/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-54-wojewody-lubelskiego.html

Skip to content