Opisy techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych do projektu.

w skrócie:

Instalacje fotowoltaiczne: – instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V AC i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, podgrzewacz CWU itp.

Zestaw kolektorów słonecznych

Dobrano  2 kolektory płaskie o minimalnej mocy 3,2 kW przy Tm-Ta=30K wymaganych parametrach minimalnych:

Szczegóły techniczne: 

Instalacje fotowoltaiczne: – instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V AC i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, podgrzewacz CWU itp.

 

Projektuje się 10 paneli/ modułów z krzemu monokrystalicznego o mocy znamionowej w standardowych warunkach pomiaru STC: 315 Wp każdy, co w rezultacie daje moc zainstalowaną 3,15 kWp. Wszystkie moduły będą montowane w jednym kierunku oraz  w jednym łańcuchu. W obrębie łańcucha wszystkie moduły będą między sobą połączone szeregowo. Projekt obejmuje lokalizację paneli na budynku (ściana, dach z wyłączeniem pokrycić dachowych zawierających azbest tj. eternicie., grunt bez fundamentów i wykonywania prac ziemnych).

Minimalne parametry techniczne:

Należy zastosować panele składających się z 60 szeregowo połączonych ogniw chronionych laminatem (folia EVA) oraz antyrefleksyjnym szkłem hartowanym. Panele powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym mocy nie niższym niż – 40%/°C oraz znamionową temperaturą pracy ogniwa 45?2°C. Sprawność paneli powinna być nie mniejsza niż 17,9%. Panele powinny być objęte 10-letnią gwarancją na produkt oraz gwarancją liniowej utraty sprawności do 80% mocy początkowej po 25 latach. Powierzchnia pojedynczej instalacji nie więcej niż 18 m2.

Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215

lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną

jednostkę certyfikującą.

Wszystkie montowane panele muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach. Inwerter sieciowy przetwarza prąd stały generowany przez moduły PV na prąd przemienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej, do której jest przyłączony.

Należy zastosować jeden inwerter trójfazowy lub jednofazowy o mocy znamionowej nie niższej niż 3 kW. Urządzenie powinno posiadać wbudowany licznik energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz powinno posiadać  moduł komunikacyjny do przesyłania danych. W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji o ilości pozyskanej energii, należy zastosować modem komunikacyjny, który powinien zapewniać dwukierunkową łączność z regulatorem i komunikować się z ze zdalnym serwerem danych za pomocą sieci LAN. W celu zdalnej obsługi instalacji i dostępu do statystyk ma być udostępniona aplikacja webowa, której uruchomienie i poprawna obsługa nie wymaga uprzedniej instalacji oprogramowania oraz obsługiwana jest z poziomu przeglądarki internetowej na typowych urządzeniach, tj. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, smartfony, etc.

Inwerter musi posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub równoważnych oraz posiadać deklarację zgodności.

 Zestaw kolektorów słonecznych

Dobrano  2 kolektory płaskie o minimalnej mocy 3,2 kW przy Tm-Ta=30K wymaganych parametrach minimalnych:

Projekt obejmuje lokalizację paneli na budynku (ściana, dach z wyłączeniem pokrycić dachowych zawierających azbest tj. eternicie.) oraz gruncie bez fundamentów i wykonywania prac ziemnych).

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności na znak Keymark (?Solar Keymark?) lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający między innymi przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 12975-1/ PN-EN ISO 9806:2014-02, (lub równoważnej) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2/ PN-EN ISO 9806:2014-02, (lub równoważnej). Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów to: pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami, w tym potwierdzające pozytywny wynik badania odporności na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-EN 12975-2, pkt. 5.10/ PN-EN ISO 9806:2014-02, lub równoważnej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty równoważne.

Wszystkie montowane kolektory muszą być identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach.

Dodatkowo przewidziano stalowy podgrzewacz pojemnościowy o minimalnej pojemności Vp > Vk: Vp = 200 dm3

Należy zastosować stalowy podgrzewacz pojemnościowy emaliowany z izolacją ze sztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa sztucznego, o łącznej grubości min. 50 mm, wyposażony w anodę tytanową obsługiwaną przez sterownik solarny, króciec grzałki elektrycznej, kołnierz rewizyjny, tuleje na czujniki temperatury oraz stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika.

Minimalne parametry użytkowe:

Ponadto przewidziano grupę pompową  do wymuszenia obiegu nośnika ciepła i przekazywania energii z kolektorów do podgrzewacza w ustalonych stanach, jak również spełnia funkcję kontrolno-pomiarową instalacji kolektorów słonecznych.

Należy zastosować grupę pompową z regulatorem składającą się C.O. najmniej z następujących elementów:

Minimalne cechy regulatora:

 

Skip to content