OSP Wierzejki. Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Lublinie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzejkach otrzymała dotację w wysokości 78 000 zł na dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach. 

Celem tego zadania jest:

Skip to content