Otwarcie drogi gminnej w Celinach

FOTOGALERIA

30 lipca 2020 r. w Celinach władze Gminy Trzebieszów wraz z mieszkańcami Celin i wykonawcami inwestycji dokonali oficjalnego otwarcia drogi gminnej Nr 114305L.3 w Celinach.

Przebudowa została dokonana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 107 229,00 zł. Całkowity koszt  1 678 839,47 zł.

Podczas uroczystości proboszcz Parafii w Celinach dokonał poświęcenia jej a przedstawiciele władz gminnych, społeczności lokalnej i wykonawców dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Wśród zaproszonych gości byli: Ksiądz Andrzej Majchrzak – Proboszcz Parafii Św. Józefa w Celinach, Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis, Andrzej Nurzyński  Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, Jacek Krzyszczak  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, Sławomir Smolak  Sekretarz Gminy Trzebieszów, Mariusz Celiński-Spodar  Radny wsi Celiny oraz Radni Rady Gminy Trzebieszów, Paweł Karwowski  Sołtys wsi Celiny, przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. Leszek Stępniak Dyrektor Techniczny i Karol Michaluk  Specjalista ds. technicznych, a także Stanisław Stępniewski podwykonawca – Firma Usługowa STĘPIEŃ z Gręzówki Kolonia. Z inwestora obecny był Marcin Bernat Inspektor nadzoru z Urzędu Gminy Trzebieszów.

Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie, współpracę i osiągnięte razem rezultaty w rozbudowie infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy i przekonani, że wykonana inwestycja w Celinach będzie długo służyła mieszkańcom naszej gminy.

Szczególne podziękowania Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis skierował do wykonawcy i podwykonawcy:

W imieniu własnym oraz całej społeczności lokalnej z terenu gminy Trzebieszów, w szczególności mieszkańców Celin przekazujemy Panom serdeczne podziękowania za terminowe i profesjonalne wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach. Zaangażowanie Państwa pracowników, fachowa wiedza oraz dobrze układająca się współpraca z władzami gminy doprowadziły do realizacji zadania w zakresie wykonania: robót rozbiórkowych; robót ziemnych, zjazdów do posesji, chodnika, robót wykończeniowych i odwodnienia.

Jestem pewien, że wykonana inwestycja będzie długo służyła mieszkańcom naszej gminy.?

Videorelacja z otwarcia drogi.

Swoje podziękowanie złożył także Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Pana Andrzej Nurzyński.  Zobacz video.

 

Jak wygląda droga gminna po modernizacji prezentujemy poniżej.

 

Skip to content