Paczki Świąteczne

Z inicjatywy Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w okresie przedświątecznym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie wraz
z dzielnicowymi KPP Łuków przekazali 148 paczek  żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących (samotnych, starszych, niepełnosprawnych), którzy spełniali kryteria uprawniające do pomocy żywnościowej,
tj. 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł
w przypadku osoby w rodzinie. Sponsorem paczek mięsnych byli  Marek i Jan Zdanowscy, właściciele Zakładu Mięsnego Wierzejki   
w Płudach. Pozostałe artykuły żywnościowe zostały pozyskane w ramach współpracy z PCK. Do akcji włączyła się również Szkoła Podstawowa
w Celinach, która przygotowała pierniczki z życzeniami świątecznymi.

Wójt Gminy Trzebieszów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają serdeczne podziękowania darczyńcom.

Szczególne podziękowania kierujemy do Zakładu Mięsnego Wierzejki
w Płudach, który  corocznie w okresie przedświątecznym przekazuje paczki mięsne dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Skip to content