Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 103971,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie:

Okres spłaty: do 7 lat. Karencja ? 12 miesięcy. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 31191,48 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II? to:

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

Kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Rynek 7, 20  – 111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

Skip to content