PODATKI NA 2023 ROK i inne opłaty lokalne

Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5683 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rokPOBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5684  Ogłoszony: 24.11.2022


 
Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023POBIERZ

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2022.5685 Ogłoszony: 24.11.2022


Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonejPOBIERZ


Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłychPOBIERZ


Uchwała nr LIV/309/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazduPOBIERZ

 

 

 

 
Skip to content