Podziękowanie za udział w akcji Polacy-Ukrainie

Podziękowanie za udział w Akcji Polacy-Ukrainie, jakie przesłał Senator RP Stanisław Gogacz na ręce Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalis.
Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom z naszej gminy, które włączyły się w tą akcję.
Skip to content