Pogram Poznaj Polskę – SPRAWOZDANIE

Gmina Trzebieszów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 51 306,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Poznaj Polskę. Umowa została podpisana 11 października 2021 r. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Miesiące październik i listopad 2021 r. to okres realizacji zadania, czas organizacji wycieczek – dziesięciu intensywnych wyjazdów. Zrealizowano następujące wycieczki:

1) 21 października uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy zrealizowali wyjazd do Warszawy, zwiedzili Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego.

2) 26 października uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy wyjechali do Warszawy, zwiedzili Zamek Królewski ? Muzeum Rezydencji Królów Rzeczypospolitej, Muzeum Neonów.

3) w dniach 25- 26 października uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach odbyli dwudniową wycieczkę na trasie Lublin-Kazimierz Dolny- Nałęczów – Kozłówka. Obiekty do których zawitali to między innymi: Lublin/ Brama Litewska, Starówka, Muzeum Cebularza/,Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny /Zamek, Baszta, Góra Trzech Krzyży/ , Nałęczów/Park Zdrojowy, Muzeum Stefana Żeromskiego/, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

4) 26 października uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim zwiedzali Kazimierz Dolny /Zamek, Baszta, Góra Trzech Krzyży / i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

5) 28 października uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach planowali wyjechać do Białowieży, jednak obecna sytuacja ? stan wyjątkowy obejmujący część województwa podlaskiego, uniemożliwiła realizację wycieczki, gdyż ujęte we wniosku obiekty są niedostępne dla zwiedzający. W związku z powyższym trasa wycieczki została zmieniona i uczniowie udali się do Białegostoku, gdzie zwiedzili Pałac Branickich, Muzeum Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego.

6) 29 października uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim zwiedzali Kazimierz Dolny Zamek, Baszta, Góra Trzech Krzyży / i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

7) 3 listopada uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszkówny w Celinach zrealizowali wyjazd do Warszawy, zwiedzili Centrum Nauki KOPERNIK oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

8) 4 listopada uczniowie klas IV -VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach zrealizowali wyjazd do Warszawy, zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Marii Skłodowskiej ? Curie, Muzeum Neonów.

9) 5 listopada uczniowie klas IV ? VIII Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszkówny w Celinach zrealizowali wyjazd do Warszawy, zwiedzili Centrum Nauki Kopernika oraz Muzeum Neonów.

10) 12 listopada uczniowie klas I-IIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach zrealizowali wyjazd do Warszawy, zwiedzili Muzeum Pałacu Króla Jana Sobieskiego w Wilanowie oraz Centrum Nauki KOPERNIK.

Wszystkie wycieczki odbyły się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie wrócili cali i zdrowi, co najważniejsze zadowoleni. Wyjazdy edukacyjne pozwoliły na odkrycie śladów historii, w myśl przysłowia: ?Cudze chwalicie ? swego nie znacie? ? naprawdę warto poznawać Polskę, jej ciekawą historię i bogatą kulturę. Natomiast eksperymentowanie w centrach nauki pozwoliło na zdobywanie nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. SZCZEGÓŁY KAŻDEJ WYCIECZKI I NASZE WSPOMNIENIA UMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE.

Składamy serdecznie podziękowania Panu Wójtowi, za doping podczas składania wniosków i możliwość zrealizowania wszystkich wyjazdów.

Skip to content