PÓŁKOLONIE KRUS w TRZEBIESZOWIE

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie wzorem lat ubiegłych zaprasza dzieci i młodzież
(w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę 0z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
na pólkolonie od 01 sierpnia do 12 sierpnia

Skip to content