POLSKI ŁAD w naszej Gminie.

Budowa chodnika w miejscowości Gołowierzchy.

 
Powoli kończymy kolejną inwestycję tak potrzebną naszym mieszkańcom finansowaną w ramach programu Polski Ład.
 
Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis wraz z kierownikiem inwestycji, prezesem ZGK Andrzejem Szyszko-Celińskim oraz radnym Rady Gminy Trzebieszów Zygmuntem Krasuskim nadzorowali stan wykonania chodnika w Gołowierzchach i omawiali konieczne inwestycje, jakie muszą być wykonane w sołectwie Gołowierzchy.
 
To ważna inwestycja dla naszych mieszkańców poprawiająca stan bezpieczeństwa na drodze osób pieszych.

Skip to content