Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

 
Logo ARiMRW związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

wniosek składany jest do Agencji w Łukowie !!!

Wniosek o pomoc:
(WYPEŁNIENIE ZAJMUJE 5 MINUT, mając dane Koła) !!!!!

Najlepiej złożyć dziś tj. w środe lub w czwartek, bo pula jest do wyczerpania środków – 40 mln na cała Polskę !!!

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy – otwórz

Skip to content