Pomoc humanitarna dla Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie Województwo Lubelskie otworzyło specjalny rachunek bankowy o nazwie POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY, na który można wpłacać środki na pomoc uchodźcom.
 
Numer rachunku dla przelewów krajowych:
54 1020 3147 0000 8902 0167 3151

Dla przelewów z zagranicy:

BPKOPLPW 54 1020 3147 0000 8902 0167 3151
 
W polu Odbiorca należy wpisać: Województwo Lubelskie
 
Konto przyjmuje przelewy krajowe i zagraniczne. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną i rzeczową dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego województwa, a także dla tych, którzy zostali na terenach objętych działaniami wojennymi.
 

___________
 
?? Due to the war in Ukraine, the Lubelskie Voivodeship has opened a special bank account named POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY (humanitarian aid for Ukraine) where funds can be paid to help the refugees.
 
Account number for domestic transfers:
54 1020 3147 0000 8902 0167 3151

Account number for foreign transfers:
BPKOPLPW 54 1020 3147 0000 8902 0167 3151

The account accepts domestic and foreign transfers. The received funds will be dedicated to the humanitarian and in-kind aid for the citizens of Ukraine who are staying on the territory of our Voivodeship (region) and for those who have stayed on the war area.
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pomoc-humanitarna-dla-ukrainy/
Skip to content