Ponowne wybory Sołtysa w Gołowierzchach

OGŁOSZENIE

Dnia 28 lipca 2021r. (środa)  o godz. 20.00 w świetlicy wiejskiej  w Gołowierzchach, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Gołowierzchy w sprawie wyboru sołtysa. Proszę o punktualne przybycie.

Aby zebranie było ważne wymagana jest obecność co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeżeli w zebraniu będzie uczestniczyło mniej niż 20% uprawnionych mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono  w drugim terminie, tj. za 15 minut.

Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z tego względu zebranie jest ważne. 

Skip to content