POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w Trzebieszowie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:

1.

Daniel Kurowski, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Szaniawy-Matysy

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 /-/

Krzysztof Marek Niezgoda

Skip to content