POSTANOWIENIE NR 123/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Trzebieszów

POSTANOWIENIE NR 123/2019 
 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w gminie Trzebieszów

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:

§1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Trzebieszów, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Kamil Rycerz, zgłoszony przez KWW UCZCIWE WYBORY, zam. Brzozowica Mała

§2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.

Patrycja Płudowska, zgłoszona przez KWW UCZCIWE WYBORY (uzupełnienie składu), zam. Kurów

§3. 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie IV

 /-/

Krzysztof Marek Niezgoda

ZOBACZ DOKUMENT

Skip to content