Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt.: ? ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT ? projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów?,

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt.: ? ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT ? projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów?, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

WEJDŹ NA STRONĘ PARTNERA PROJEKTU PROFI BIZNES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/Trzebieszów ? IPD, platforma

Zapytanie ofertowe IPD, platforma Trzebieszów.pdf

Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Formularz ofertowy ? wzór.doc

Data ogłoszenia: 10.05.2017

Data składania ofert: 18.05.2017

Do pobrania: Protokół.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/Trzebieszów ? Szkolenia

Zapytanie ofertowe Szkolenia.pdf

Szczegółowy opis zamówienia.pdf

Harmonogram.pdf

Formularz ofertowy ? wzór.doc

Data ogłoszenia: 10.05.2017

Data składania ofert: 18.05.2017

Do pobrania: Protokół.pdf

Skip to content