Powołanie Zastępcy Wójta Gminy Trzebieszów

Podczas LIX Sesji Rady Gminy Trzebieszów Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis przedstawił obecnym na sesji swojego Zastępcę.

Zastępcą Wójta Gminy Trzebieszów  został obecny Sekretarz Gminy Pan Sławomir Smolak, który będzie pełnił obie te funkcje.  Wynika to z konieczności zrealizowania zalecań Regionalnej Izby Obrachunkowej. która wskazała na to, że brak zastępcy jest niezgodny z przepisami ustawy o samorządzie gminnym  i oszczędności jakie są konieczne w związku z przyjęciem budżetu gminy na rok 2023. Połączenie tych obu funkcji daje wymierne oszczędności i pozwoli Wójtowi efektywniej zarządzać gminą.

LINK DO TRANSMISJI

 

 

Skip to content