Powstały kolejne miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Trzebieszów

Informujemy iż, zakończyliśmy realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Trzebieszów w miejscowościach: Jakusze, Szaniawy-Matysy i Trzebieszów-Kolonia.

W wyniku realizacji operacji udało się stworzyć trzy miejsca rekreacyjne na obszarze gminy w miejscowości Szaniawy- Matysy, Jakusze  i Trzebieszów-Kolonia.

Operacja obejmowała:

1) budowę  infrastruktury rekreacyjnej (siłowni plenerowej i rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenie wielofunkcyjne-zestaw zabawowy) wraz z zagospodarowaniem terenu w Szaniawach- Matysach,

2) budowę  infrastruktury rekreacyjnej  (siłowni napowietrznej, altany i piłkochwytów) w miejscowości Jakusze wraz z zagospodarowaniem terenu.

3) utworzenie  infrastruktury rekreacyjnej (nowego placu zabaw) w miejscowości Trzebieszów-Kolonia wraz z nasadzeniem drzewek.

Dzięki operacji powstały miejsca dające ofertę rekreacji dla różnych grup społecznych z terenu naszej gminy. Mieszkańcy będą mogli jednocześnie korzystać w sposób czynny z tych miejsc oraz integrować się społecznie. Dzięki temu uda nam się organizować miejsce spotkań i rekreacji dla różnych grup mieszkańców: seniorzy, dzieci, młodzież, dorośli w tym osób 50+ i kobiet. Projekt ten odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content