PRACA dla MŁODYCH 15-29 lat. ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Polskiej Akademii Nauk jest mi niezmiernie miło poinformować o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. ?Młodzi ? Aktywni ? Doświadczeni na lubelskim rynku pracy?

 

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców województwa lubelskiego (osób w wieku 15-29 lat), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, tzw. młodzież NEET.   

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

(1)    wsparcie psychologiczne i doradcze (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe);

(2)    pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/ uczestniczki i pomoc w znalezieniu pracy,

(3)    specjalistyczne szkolenia, takie jak: ?Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych ? MAG?, ?Kosmetyczka?, ?Pracownik obsługi biurowej?, ?Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży?, ?Monter urządzeń energii odnawialnej? (w tym także stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i wyżywienie w trakcie szkoleń);

(4)    płatne staże w przedsiębiorstwach przez okres 3-miesięcy.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o rozpoczęciu rekrutacji do projektu na stronie internetowej Państwa Urzędu, zaś wydrukowanej ulotki/ informacji o projekcie w miejscach dostępnych dla klientów Urzędu i potencjalnych Uczestników/ Uczestniczek Projektu, a także o przesłanie informacji Ośrodkom Pomocy Społecznej, OSP działającym lokalnie i in.

 

W załączeniu do niniejszego maila, przesyłam ulotkę w formacie Pdf do wydruku wraz informację o projekcie, którą mogą Państwo zamieścić w ww. miejscach dostępnych potencjalnym Uczestnikom Projektu. W razie potrzeby możemy dosłać dodatkowe materiały promocyjne (plakaty, ulotki).  

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z biurem projektu pod numerami telefonów: (81) 524 44 71 lub (81) 745-06-00.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.fundacjapan.pl/pl/projekty

Skip to content