Preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc de minimis.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ?OIC Poland? z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 65 000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy. Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-na-rozwoj_6,234.html

 Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak

Tel. 081 710 46 41, [email protected]

Ewelina Sobczyk

Tel. 081 710 46 34, [email protected]

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content