Prezentacja wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Szaniawach

Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli Wójt Gminy Trzebieszów Pan MIROSŁAW SZEKALIS oraz Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szaniawach ksiądz JAN GRZESIAK.

Honorowy patronat nad Dożynkami objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Kiedyż to rolnik ma się weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc podziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce mozolnej pracy i zabiegów całorocznych? Wszystkie prawie ludy rolnicze uroczyście kończyły każdego roku zbiory swoich plonów, a obchodom tym towarzyszyły zwyczaje i obrzędy tak stare, jak prosty pług, którym człowiek zaczął dziewicze pola uprawiać. W tych zwyczajach, w ich symbolice, pieśniach odzwierciedlił się etyczny nastrój ducha, życia i pojęć narodowych. I dlatego do naszych zwyczajów rolniczych, które mają w sobie tyle poezji, tyle myśli, tyle cech narodowych, przywiązujemy niemałe znaczenie, zwłaszcza że giną dawne zwyczaje, ludzie zapominają pieśni i zaniedbują tradycję. 

Jak wiadomo Dożynki to prastara tradycja kończąca żniwa. Wyraża ona radość  i dziękczynienie za zebrany plon.

Szczególną w nich rolę odgrywają Starostowie Dożynkowi, którzy są przedstawicielami wszystkich rolników.

Starostami dzisiejszych Dożynek są:

– Pani  MONIKA JASIŃSKA z Szaniaw- Poniat  i  
– Pan GRZEGORZ  SZCZYGIELSKI z Szaniaw -Matys

Starościna Dożynek Pani Monika Jasińska. Wspólnie z mężem Ireneuszem prowadzą 110 ha gospodarstwo rolne, które stanowią grunty własne oraz dzierżawione.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka którego odbiorcą od wielu lat jest mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim. Stado podstawowe to 75 krów mlecznych oraz 50 jałówek hodowlanych. Stado znajduje się pod oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posiada nowoczesny park maszynowy. Państwo Jasińscy w trudzie gospodarowania zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziców oraz trójki dzieci, które bardzo aktywnie angażują się w pracę na gospodarstwie.

Starosta Dożynek Pan Grzegorz Szczygielski prowadzi z żoną Iwoną gospodarstwo rolne w Szaniawach – Matysach. Państwo Szczygielscy, mają syna Jakuba. W gospodarstwie pomagają im Rodzice. Posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha., które specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Na stanie mają 30 krów dojnych i 35 sztuk młodzieży. Mleko oddawane jest do Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK w ilości 250 tys. litrów rocznie. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesne maszyny rolnicze niezbędne do pracy na roli.

 

Dożynki to wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebieszów

 

 

Prowadzący dożynki: DANUTA LIDIA KORNAS  dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach-Matysach oraz  ANDRZEJ NURZYŃSKI  – wiceprzewodniczący Rady Gminy Trzebieszów, radny Szaniaw – Matys.

Gmina Trzebieszów liczy 24 sołectwa. Zajmuje obszar 140,45 km?, co stanowi 10,07% powierzchni powiatu. Miejscowość Trzebieszów leży nad rzeką Krzną. Gminę zamieszkuje około 8000 osób. Gmina posiada charakter rolniczy – użytki rolne zajmują około 80% jej powierzchni. Nowoczesne gospodarstwa specjalizują się w hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu ; uprawy kukurydzy, zbóż,  ziemniaków, owoców i warzyw  Chlubą naszego regionu jest także uprawa pieczarek ? osiągnęła ona najwyższe standardy jakości. Wyróżnić należy pieczarkarnię Jerzego i Janusza Kłopotek oraz Elżbiety  i Wojciecha Szmulików

Na terenie gminy znajduje się nowoczesny Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wierzejki. Zakład Produkcji obuwia NIK, Bank Spółdzielczy, GS Samopomoc Chłopska. Jest wiele firm transportowych zajmujących się transportem międzynarodowym i krajowym.

W znajdującej się w Popławach-Rogalach Stadninie Koni Arabskich można pobierać lekcje jazdy konnej.

Na terenie gminy jest 4 parafie: w Celinach, w Szaniawach, w Trzebieszowie i w Zembrach.

Centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności skupia Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Działają tu zespoły artystyczne, kluby. Jest dobrze wyposażona biblioteka, sala widowiskowa z dużą sceną.

Na terenie gminy znajduje się przedszkole i 7 szkół podstawowych.

Wójtem gminy Trzebieszów jest Pan Mirosław Szekalis.

Uroczystość dożynkowa nierozerwalnie związana jest z wieńcami dożynkowymi.Lecz najprawdopodobniej nie wszyscy z nas znają historię powstania wieńca.

Symboliczny plon żniwny zwany wieńcem, plonem pierwotnie powstawał z tzw. ?brody? lub ?kozy? czyli niedokoszonego paska zboża. Był on uroczyście koszony przez najlepszego żniwiarza. Następnie z jego kłosów oraz z kłosów pozbieranych na polu po przebytych żniwach wykonywano wianek, który najlepsza żniwiarka na głowie niosła do kościoła. Z czasem wianek stawał się coraz okazalszy więc niesiono go na wyciągniętych rękach. Później jako ozdoby oprócz kwiatów pojawiały się warzywa i owoce toteż wieńce stawały się coraz bogatsze, przybierały coraz bardziej skomplikowane formy, aż do tych, które możemy podziwiać  współcześnie.

Starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarzy dożynek chleb, który ma przypominać mieszkańcom, że tak jak na ołtarzu chleb jest łamany w Komunii Świętej, tak  i My zobowiązani jesteśmy codziennie dzielić się nim z innymi.

Na ręce  Pana Panie Wójcie, jako gospodarza naszej gminy składamy ten CHLEB owoc ziemi  i pracy naszych rąk, symbol całorocznego trudu, wysiłku i poświęcenia wszystkich rolników Gminy Trzebieszów – powiedziała Pani Monika Jasińska. Wierzymy, że zadba Pan o to, aby nikomu go nie zabrakło.

Dziękujemy za przekazanie tego chleba. Będziemy go dzielić sprawiedliwie tak by nikomu go nie brakowało. Następnie chleb ten został podzielony i rozdany przybyłym na uroczystość gościom.

Prezentacja wieńców dożynkowych z poszczególnych z sołectw z terenu Gminy Trzebieszów:

Sołectwo Celiny przygotowało wieniec wykonany ze zbóż, ziół i kwiatów zebranych z naszych pól przez koło Gospodyń Wiejskich w Celinach ,,Kobiety z pasją?. Przedstawia on monstrancję symbolizującą miłość Boga promieniującą do ludzi pracujących na roli. Krzyż otoczony kłosami zbóż wyraża nadzieję, że ciężka PRACA ROLNIKA NA CODZIENNY CHLEB POWSZEDNI ZOSTANIE ZWIEŃCZONA CHLEBEM DAJĄCYM WIECZNY DOBROBYT W SZCZĘŚCIE. Wieniec jest składany jako dziękczynienie za tegoroczne plony.

Sołtysem jest Pan Kazimierz  Celiński – Mysław,  który jest również Radnym Gminy Trzebieszów. Przewodniczącym rady sołeckiej jest Pan Tomasz Karwowski. Wieś liczy 682 mieszkańców.

Sołectwo  Dębowierzchy przygotowało wieniec dożynkowy, który przedstawia z jednej strony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, z drugiej Świętego Jana Pawła II. W ramach obrazu wklejone zostały nasiona roślin gorczycy, kukurydzy i fasoli. Nad obrazem znajduje się korona zrobiona ze zbóż i ziół. Na dole  opaska którą mieszkańcy zrobili  z roślin zielonych i kwiatów.

Sołtysem jest Pan Tomasz Duda. Przewodniczącym rady sołeckiej jest Pan Andrzej Wójcik. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Marek Matejek. Wieś liczy 205 mieszkańców.

Sołectwo Gołowierzchy i Wólka Konopna
przygotowało wspólny wieniec, który przedstawia Barkę wykonaną ze zbóż, ozdobiony kwiatami z pestek dyni i ziaren kukurydzy oraz ziół. Symbole pracy rolnika dopełnia Hostia- znak wdzięczności dla Boga za zebrane tegoroczne plony.
Sołtysem wsi Gołowierzchy jest Pani Monika Karwowska. Przewodniczącym rady sołeckiej Pani Teresa Goławska. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Zygmunt Krasuski. Wieś Gołowierzchy liczy 278 mieszkańców.
Sołtysem w Wólce Konopnej jest Pani Maria Chromińska. Przewodniczącym rady sołeckiej jest  Pan Sławomir Dziewulski. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Sławomir Dziewulski. Wieś Wólka Konopna liczy 141 mieszkańców.   

Sołectwo Jakusze . 
Sołtysem jest Pani Anna Grochowska. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Roman Grochowski.Radnym gminnym Jakusz jest Pan Adam Kurowski. Wieś liczy 190 mieszkańców.

Sołectwo z Kurowa przygotowało wieniec, który jest  upleciony ze zbóż i kwiatów. To ekspozycja łodzi i obecnego w nim symbolu Chrystusa Eucharystycznego wyraża on wiarę w opatrznościową obecność Boga w trudach naszego codziennego życia. Ufność, że Chrystus na pokładzie jest tym sterownikiem który wskazuje najlepszą drogę, uciszy największą burzę, poprowadzi do właściwego portu.

Sołtysem jest Pani Anna Kurowska. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Rafał Lejnert. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Adam Kurowski. Wieś liczy 196 mieszkańców

 

Sołectwo Mikłusy przygotowało wieniec, który  przedstawia Świecę Paschalną umieszczoną w koronie. Świeca wykonana jest ze zbóż zebranych przez rolników w tegorocznych żniwach. Świeca Paschalna symbolizuje   Zmartwychwstałego Chrystusa.   Wieniec ozdobiono owocami, warzywami, ziołami oraz kwiatami.

Sołtysem jest Pan Franciszek Głuchowski. Przewodniczącym Rady sołeckiej jest  Pani Czarnecka Krystyna. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Szczepan Zaniewicz. Wieś liczy 201 mieszkańców


Wieniec sołectwa Szaniawy-Matysy przedstawia młyn wodny, który w przeszłości był powszechnie wykorzystywany do mielenia zboża na mąkę. Wykonany jest ze zbóż i płodów rolnych, ozdobiony kwiatami, które są symbolem życia i wdzięczności. Przed młynem ułożone są dwa symboliczne woreczki z mąką uzyskaną z tegorocznego zboża i upieczony chleb, owoc pracy rąk ludzkich, który jest znakiem Błogosławieństwa Bożego. Chleb spożywany wspólnie jest wyrazem więzi, zażyłości i przyjaźni, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Sołtysem jest Pan Adam Trochim. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Stanisław Szczygielski. Radnym gminnym mieszkającym w tej miejscowości jest Pan Andrzej Nurzyński.  Wieś liczy 474 mieszkańców.

Wieniec sołectwa Szaniawy ? Poniaty to korona dożynkowa.  W jej górnej części zamieszczony jest krzyż. W środku korony znajduje się  kościół symbolizujący wspólnotę  ludzi wierzących i pracujących dla chwały Bożej i dobra Ojczyzny.Wieniec wykonany jest z kłosów zbóż, ziaren, kwiatów i  owoców ? płodów pół, łąk, lasów i ogrodów. Jest wyrazem wdzięczności za tegoroczne zbiory, piękną pogodę podczas żniw. Stanowi zarazem prośbę, by nigdy nikomu nie brakowało chleba i byśmy umieli się cieszyć z posiadanego dobrodziejstwa.

Sołtysem jest Pani Iwona Goławska. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Ryszard Wysokiński. Radnym gminnym mieszkającym w tej miejscowości jest Pan Karol Sobiczewski. Wieś liczy 633 mieszkańców .


Sołectwa Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi,  Trzebieszów i Trzebieszów Kolonia przygotowały wspólny wieniec dożynkowy, który przedstawia koronę zwieńczoną krzyżem,  cały jest wykonany z tegorocznych kłosów zbóż. Korona symbolizuje naszą ojczyznę. Wewnątrz niej znajduje się obraz Matki Bożej z Otwartym Sercem. Na bokach korony umieszczono  kwiaty   wykonane z ziaren zbóż. Cały wieniec mieszkańcy ozdobili kłosami zbóż, ziołami  i kwiatami.

Sołtysem Trzebieszowa Pierwszego jest Pan Tomasz Zylbert. Przewodniczącym rady sołeckiej Pani Teresa Nieroda.Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Marek Izdebski. Wieś liczy 255 mieszkańców.

Sołtysem Trzebieszowa Drugiego jest Pani Jadwiga Jaworska. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Adam Krasuski.Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Andrzej Hryciuk. Wieś liczy 490 mieszkańców.

Sołtysem Trzebieszowa jest Pan Henryk Andrzejewicz. Przewodniczącym rady sołeckiej Pani Ewa Karwowska.Radnym gminnym tej miejscowości jest Pani Anna Mościcka. Wieś liczy 572 mieszkańców.

Sołtysem Trzebieszowa Kolonii jest Pan Marcin Śledź. Przewodniczącym rady sołeckiej Pani Stanisława Szydłowska.Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Tadeusz Krasuski. Wieś liczy 377 mieszkańców.


Sołectwo z Wierzejek. Sołtysem Wierzejek jest Pan Paweł Wierzejski. Przewodniczącym rady sołeckiej Pan Stanisław Włodzimierz Wierzejski. Radnym gminnym tej miejscowości jest Pan Adam Kurowski.  Wieś liczy 225 mieszkańców.

Dziękujemy sołectwom za przygotowanie wieńców.

LGD RAZEM
współorganizator Dożynek Gminno-Parafialnych w Szaniawach

Skip to content