Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny od 1 lipca tylko w ZUS.

Jak złożę wniosek

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:

Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę otrzymać

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku.
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

inforgrafika 300+ informacje ogólne - szczegóły podane są w informacji na stronie - link do powiększonego obrazka

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Ważne!
Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start – za pośrednictwem portalu PUE ZUS – tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wniosku ? oprócz innych danych ? musisz podać:

Jeśli nie masz rachunku bankowego ? musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Więcej informacji o podstawowym rachunku płatniczym – ulotka, plik pdf 4,4mb.

Jeśli nie masz adresu mailowego, musisz założyć sobie konto mailowe. Możesz to zrobić za darmo w wybranym przez Ciebie portalu lub serwisie internetowym.

infografika 300+, jak otrzymać wspracie, szczegóły podane są w towarzyszącym artykule

Jak złożę wniosek

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:

Jeśli jesteś:

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

infografika 300+ jak złożyć wniosek, sczegóły podane są w artykule na stronie - link do powiększonego obrazka

Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym portalu. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz go założyć. Profil na portalu PUE ZUS możesz założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS.

Więcej informacji o tym jak założyć profil na PUE ZUS – ulotka, plik pdf 11mb.

Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, system poprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Możesz też skorzystać z przygotowanych przez nas instrukcji jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

lub obejrzeć film instruktażowy:

Ważne!
Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia, to sprawdzimy, czy masz profil na portalu PUE ZUS. Jeśli nie ? założymy Ci taki profil [1]. Potwierdzenie rejestracji profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz SMSem z numeru 2075.

Profil na PUE ZUS założymy Ci abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia dobry start.

Jak otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość wyślemy z adresu [email protected].  

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

Gdzie znajdę informacje o złożonym wniosku i jak mogę go poprawić

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. 

Ważne!
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS i chcesz:

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną i chcesz:

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal Emp@tia i chcesz:

Instrukcje:

Kiedy otrzymam wsparcie

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2021 r. Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie wypłacimy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, wydamy decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Gdzie otrzymam pomoc

Podstawa prawna

[1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ?Dobry start?.

Skip to content